Medlemsskap

Bli medlem hos oss!

 

Vi ønsker oss alltid nye medlemmer! I tillegg til å få fordelene medlemsskapet gir, er det også slik at jo flere medlemmer vi er - jo større mulighet har vi til å tilrettelegge for et godt hestemiljø i Lillehammer regionen, og jo flere vi er, jo mer blir vi hørt!

Historisk har det alltid vært mye hest i regionen, vi ønsker at dette skal fortsette og at Lillehammer skal være et sted det er fint å være både hest - og hesteinteressert.

Medlemsskap

 

Hvilke fordeler gir det å være medlem hos oss:

  • Sosialt fellesskap med hesten i sentrum
  • Tilgang til treningsanlegg (gode priser på bruk av ridehus bl.a) og utstyr
  • Mulighet for å delta på treninger, både i dressur og sprang
  • Kunne delta i stevner og andre aktiviteter
  • Oppstallingsmuligheter - mer enn ett års medlemskap gir prioritet på evt. venteliste på Birkebeineren Hestesenter
  • Mulighet for personlig utvikling gjennom aktiv deltakelse i klubbens virksomhet
  • Medlemsbladet Hestesport tilsendt 8 ganger pr år

 

 

Ønsker du å bli medlem?

 

Hvis du ønsker å melde deg inn i klubben vår sender du en mail til innmelding@lirk.no.

 

I mailen skriver du følgende;

 

Fullt navn

Gateadresse, Postnummer og Poststed

Fødselsdato

E-mail adresse (for utsending av infoskriv, invitasjoner til arrangementer og ved fornyelse av medlemsskap)

 

Hvis du ønsker familiemedlemskap trenger vi navn og fødselsdato på alle i familien som skal meldes inn.

Dere som har bruker i Min Idrett, kan også gå inn via den siden og bestille medlemskap der.

Medlemskontigenten må betales før medlemsskapet anses gyldig.

Oppstallører på Birkebeineren Hestesenter plikter til å tegne medlemskap i klubben.

 

~ ~ ~

 

Kontingent

For 2018 er kontingenten følgende:

Junior (t.o.m. året du fyller 17 år) - kr 325,-

Senior - kr 550,-

Familie - kr 600,-

 

For at Rideklubben skal få noe støtte fra det offentlige må alle medlemmer være registrert gjennom offentlige registre i Norsk Idrettsforbund. (NIF) Dette betyr at ALLE medlemmer må betale kontingenten gjennom "MinIdrett". Er dette utfordrende å få til kan styret bistå med veiledning.

 

Velkommen som medlem!

 

Kristin Brekke og Roderico
Sjelens speil

 

Copyright © 2015 Lillehammer Rideklubb