Ridehusregler

Regler for bruk av ridehallen

 

For å bevare sikkerheten i ridehuset, samt sørge for at det blir best mulig for alle å bruke ridehuset ber vi deg om å sette deg inn i ridehusreglene før bruk

 

 1. Alle kan benytte ridehuset, også de som ikke er medlemmer. Er du ikke oppstallør eller har betalt ridehusleie finner du informasjon på tavla om betaling. Skriv deg opp før du rir.
 2. Alle ryttere uansett alder skal bruke godkjent hjelm.
 3. Ta hensyn når du går inn og ut av ridehuset, både med og uten hest. Bank gjerne på døra fra stallen før du går inn. Hils, vis hensyn og vær oppmerksom.
 4. Av- og påstigning skjer uten at man er i veien for andre ryttere.
 5. Av- og påkledning både av hest og rytter skal skje innenfor sporet, uten atman er til veien for andre ryttere.
 6. Venstre hånd har sporet, vi rir venstre mot venstre skulder. Hester i skritt og på storvolten har vikeplikt.
 7. Unngå rop, prating, støy og smatting som kan sjenere andre, vi jobber i stillhet. Unngå også voldsom korrigering som kan forstyrre andre.
 8. Vis hensyn om det er noen som rir for instruktør.
 9. Longering skjer primært når du er alene, eller om det er maks 1 annen ekvipasje tilstede, men da kun om det er greit for den ekvipasjen.
 10. Sprangtrening til avtalte tider. Hopp aldri om du er alene i ridehuset.
 11. Bommer på bakken kun om du er alene eller om det er ok for de andre i ridehuset.
 12. Hester skal ikke slippes løs i ridehuset. Løshopping etter avtale.
 13. Fjern møkk etter hesten din hver gang, og dra ned sporet minst en langside eller kortside (kortside er med svingene).
 14. Hold orden og rydd opp før du forlater ridehuset. Slukk lyset når du forlater et tomt ridehus.
 15. Ridehuset stenges for staller som har smittsomme sykdommer når dette tilrådes av veterinær.

 

Oppfør deg mot andre slik du ønsker at andre skal oppføre seg mot deg – gjør ridehuset til et trivelig sted å være for både hest og rytter.

Husk at vi er på ulike nivå og har ulike hester, men sammen om interessen!

 

Tider for sprang i ridehallen

Informasjon om når det er sprang legges ut på ridehussiden på facbook minimum 24 timer før treningen finner sted. 

 

Tirsdager er det øydistrening i hallen. Hallen blir stengt for andre når det er bomarbeid eller sprang. Tidene for dette blir oppdatert hver søndag i ridehall kalenderen.

 

Lørdag 13.00-16.00

 

 

Thea og Prins
Stine og Boko
Beitekos

Copyright © 2015 Lillehammer Rideklubb