Oppstalling

Oppstalling

 

Det er mulig for medlemmer av Lillehammer Rideklubb å leie stallplass på senteret. I leien inngår foruten stallboksen, plass for oppbevaring av utstyr samt tilgang til paddock og fôrlager. Du kan også som leietaker fritt benytte garderobe, tørkerom, vaskespilt, ridehall og utebaner. Stallen drives på dugnad blant oppstallørene, og det må derfor påregnes egeninnsats utover arbeid med egen hest.

 

Prisen er kr 2000,- pr mnd. Forbruk av flis kommer i tillegg (tilgang til stallens flislager koster per dags dato 500 kr måneden og inkluderer 4 bårer flis pr uke.) Vi kan også tilby oppstallørene ensilert grovfôr i firkantbunt til 4kr per kg.

 

Kontakt oppstallingsansvarlig Marte Johannessen, tlf 482 50 108 eller mail til stallstyret@lirk.no ved interesse for leie av stallplass.

Medlemmer av Lillehammer Rideklubb som har vært medlem av klubben i mer enn ett år, har prioritet foran andre søkere ved en eventuell venteliste.

Vi ønsker alle oppstallører velkomne - små som store hester, gamle som unge ryttere, turryttere og konkurranseryttere! :)

~ ~ ~

Gjesteoppstalling

 

  • Oppstalling inkl. ridehusleie for medlemmer: 150,- kr per døgn. Boks må rengjøres. Dette gjelder kun kortere oppstallingsperioder (mindre enn 1 uke)
  • Oppstalling inkl. ridehusleie for ikke medlemmer (samt for medlemmer som skal stå mer enn 1 uke) kr 300,- per døgn. Boks må rengjøres. Denne prisen gjelder fra 1 -14 dager. Alle fasiliteter inkludert..
  •  

 

Oppstalling må avklares på forhånd med stallstyret.

 

 

Oppvarming
Vintertrening
Guro

Copyright © 2015 Lillehammer Rideklubb