Birkebeineren Hestesenter

Birkebeineren Hestesenter


Birkebeineren Hestesenter ble bygget i 1994 og består av stall, 20x40 ridehus, 2 utebaner, garderober, salrom, toaletter, tørkerom og kafe.Ridehallen
Ridehallen er 20 x 40 meter, med 3 speil, og underlag av sand og ridebaneflis.

Regler for bruk av ridehallen finner du her.


 ~ ~ ~


Utebaner


Store utebana


Klubben har i dag to utebaner, begge med sand/gummi som underlag.

Den minste er 20 x 60 meter, mens den største er ca 30 x 70 meter og er den vi bruker til stevner.

Alle klubbens medlemmer kan benytte disse banene uten kostnad.


 ~ ~ ~


Anlegget for øvrig


I byggets 2. etasje finnes kafeteria m/ kjøkken, to kontorer/møterom og toaletter.  Her foregår møter, kurs og sosiale aktiviteter.

Vi har også salrom med låsbare skap til alle oppstallører, forrom, stort høyloft, garderobespilt til alle oppstallører og rom for tørking av dekken.

Hele anlegget er dugnadsdrevet, så alle oppstallører er ansvarlige for en ryddig stall som det er hyggelig å komme til.