Referat 2019

Referat 2019


Styret møtes jevnlig gjennom året for å planlegge hvordan klubben og birkebeineren hestesenter skal utvikles og drives videre. Under kan du finne referater fra møtene:

Referat styremøte 21.05.2019

Referat styremøte 12.06.2019

Referat styremøte 08.04.2019

Referat styremøte 20.08.2019