Styret

Styret


Styret i Lillehammer Rideklubb 2022/2023 består av:

  • Trude Andersen, leder
  • Tine Sedahl, nestleder/kasserer
  • Kristin Brekke, styremedlem
  • Emma Jeistad , styremedlem
  • Sofie Stømsvåg, Styremedlem/juniorrepresentant
  • Torgeir Kval, Varamedlem
  • Stig Løken, varamedlem

~ ~ ~


Kontakt styret på styret@lirk.no


Jeanine Enger og Zorvi Kinski
Guro Karoline